Pågående forskningsprojekt på sömnapné

Miljoner människor lever med sömnapné utan av veta om det. Det är en ofta förbisedd kronisk sjukdom med skadliga nattliga andningsuppehåll. Om den inte behandlas kan sömnapné leda till allvarliga hälsoproblem och försämrad livskvalitet.

 

Tillsammans med patienter vill Innosleep utveckla innovativa lösningar på sömnapnéområdet för att öka livskvaliteten hos ännu fler patienter och anhöriga som drabbas av konsekvenser av sömnapné.