Välkommen till Öron-Näsa-Hals-Center Malmö

Verksamheten behandlar öron-näsa-halssjukdomar hos barn och vuxna. Vi erbjuder även utredning och behandling av öronyrsel, och luftvägsallergier. Långvarig heshet utreds med digital videostroboskopi. Kirurgisk behandling utförs med operationer av förändringar på hud- och mjukdelar i ansikte och hals samt borttagning av slemhinneförändringar i munhåla. Operationer utförs i näsan med värmebehandling av näsmusslor och borttagande av polyper. Kliniken är kvalitetsdiplomerad.